Algemene voorwaarden

 • Definities

  • Opdrachtgever: Klant van Ozline.
  • Overeenkomst: Schriftelijke of per e-mail bevestigde afspraak tussen de opdrachtgever en Ozline.
 • Toepasselijkheid

  • Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met Ozline.
  • Door ondertekening van een overeenkomst verklaart de opdrachtgever bekend te zijn met en akkoord te gaan met deze voorwaarden.
 • Offertes

  • Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.
  • Prijzen zijn geldig voor de aangegeven duur in de offerte.
 • Website

  • Na akkoord heb je 48 uur bedenktijd. Indien de dienst binnen deze periode wordt geannuleerd, worden er geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering na deze termijn wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht.
  • Na goedkeuring van de eerste opzet van de website zijn kosteloze wijzigingen niet mogelijk.
  • Nieuwe wensen tijdens de uitvoering worden beschouwd als nieuwe opdrachten.
 • Browser Compatibiliteit

  • Ozline zorgt voor correcte weergave van pagina’s in populaire browsers, maar garandeert geen uniforme weergave in alle browsers.
 • Onderhoud Website

  • Ozline voert onderhoud uit op bestaande pagina’s na oplevering van de website tegen het overeengekomen tarief.
 • Levering en Levertijd

  • Levertijden zijn bij benadering en worden zo snel mogelijk medegedeeld.
  • De oplevering van een website gebeurt na schriftelijke opdracht en aanlevering van benodigde gegevens.
 • Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

  • Alle rechten van intellectuele eigendom komen toe aan de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
  • Na volledige betaling draagt Ozline het gebruiksrecht van het design en de website over aan de opdrachtgever.
 • Gebruik en licentie

  • De opdrachtgever verkrijgt een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voor de overeengekomen bestemming.
 • Overmacht

  • Ozline beschouwt de overeenkomst als ontbonden in geval van overmacht.
 • Geheimhouding

  • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie.
 • Prijzen

  • Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 • Betaling

  • Betalingen dienen binnen 14 dagen te geschieden, tenzij anders overeengekomen.
 • Privacy en Gegevensverwerking
  • Persoonsgegevens die verwerkt worden: Naam, e-mailadres en websiteactiviteiten.

  • Doel van de verwerking: Contact voor dienstverlening.

  • Bewaartermijn: Maximaal 1 jaar.

  • Delen met derden: Indien nodig voor dienstverlening of wettelijke verplichtingen.

  • Cookies: Technische en functionele cookies zonder inbreuk op privacy.